Bomenbeheerplan, Noardeast-Fryslân

 

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft ongeveer 30.000 solitaire bomen. Met de fusie in 2019 groeide de behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de bomen en het uitgevoerde beheer en onderhoud. Daarnaast hoopt de gemeente met het beheer en onderhoud de duurzame instandhouding van de bomen en afstemming met de groenstructuur te realiseren.

We hebben een globale indeling gemaakt van alle bomen naar onderhoudstoestand. Dit vormde de basis voor een bomenbeheerplan waarmee de komende jaren het boombestand wat betreft onderhoudstoestand op niveau gebracht wordt. Hiermee is de eerste stap gezet richting een veerkrachtig en toekomstbestendig boombestand.

Opdrachtgever: gemeente Noardeast-Fryslân
Tags: Beheerplan, Bomenbeheerplan
bomen
vorige project
volgende project