Nader onderzoek Wnb Huismus de Diamant, Harlingen

 

Voor onze opdrachtgever in Harlingen hebben we tijdens een QuickScan geconstateerd dat er zich in het gebouw potentiële verblijfplaatsen bevinden voor huismussen.

Huismussen hebben hun voortplantingsplaatsen op veel verschillende plaatsen in het stedelijk gebied: onder dakpannen maar ook in kieren en gaten in muren of op balkenconstructies. Ze zijn zeer honkvast en blijven gedurende het hele jaar in de buurt van hun gekozen nest. Hun nesten zijn dan ook jaarrond beschermd en mogen niet zomaar vernield, beschadigd of verwijderd worden. Aan de hand van de soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus en het kennisdocument huismus van BIJ12 hebben we in het voorjaar tijdens twee locatiebezoeken onderzocht of er huismussen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, er een verblijfplaats hebben of er zelfs broeden of jongen hebben. Ook is onderzocht of er sprake is van balts, paring of ander gedrag.

De uitkomsten zullen worden verwerkt in een rapport waarmee de opdrachtgever, indien nodig mitigerende maatregelen kan treffen en een ontheffing aan kan vragen bij het bevoegd gezag.

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
Tags: Ecologie, Nader Onderzoek Wnb
Nader onderzoek Wnb huismus
vorige project
volgende project