BETROKKEN

DYNAMISCH

DUURZAAM

Over ons

Ing. Niek Witteveen

“Oprechtheid is de basis van vertrouwen. Vertrouwen is de drijfveer voor een prettige samenwerking en een stimulans om te komen tot het gewenste resultaat”

 Als onafhankelijk adviseur heb ik mij ontwikkeld tot een expert van de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ik bezit brede kennis en ervaring door mijn betrokkenheid bij en de ondersteuning van (semi-)overheden bij moeilijke vraagstukken. Mijn groene opleiding heeft daarvoor de basis gelegd. Door mijn werkzaamheden heb ik daarnaast ook veel kennis opgedaan van de overige facetten van de openbare ruimte, zoals civiele projecten of sport- en speelplaatsen. Door mijn ondernemende karakter heb ik bovendien bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld, dat van pas komt bij processen van besluitvorming. En omdat ik ‘out of the box’ durf te denken bied ik integrale oplossingen die bijdragen aan een positief resultaat en een mooie toekomst. Daarbij staat het doel altijd centraal.

Ing. Carolien Reynders

“Ik vind het belangrijk dat voorstellen en oplossingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Door beleid en praktijk bij elkaar te brengen ontstaat een beter resultaat. Dat geldt voor het opstellen van visies, beleidsplannen en beheerplannen, maar ook voor uitvoeringsplannen en bestekken”

Als groeningenieur heb ik ruim 30 jaar als zelfstandig adviseur voor gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven gewerkt. Daarmee heb ik een ruime expertise ontwikkeld op het gebied van groen in de breedste zin van het woord, van speelvoorziening tot landgoed en van bermbeheer tot begraafplaats. Directievoeren en toezichthouden op aanleg, beheer en onderhoudsprojecten heeft mij veel inzicht gegeven in de praktische kant van het vak. Op deze kennis kan ik vertrouwen, zowel in het beheer van stedelijk groen maar ook in de ontwikkeling van natuur en landschap. Ik werk graag projectmatig en streef naar een goede kwaliteit, ik ben oplossingsgericht, zorgvuldig en zoek naar creatieve oplossingen.

Bc. milieukunde, Rob Wiering

“Als generalist voel ik me op mijn plaats bij dit bureau. Door de verschillende achtergronden van mijn collega’s kom je gezamenlijk tot bijzondere oplossingen die anders niet tot stand waren gekomen”

Door mijn ervaring bij verschillende overheden en particuliere organisaties door heel Nederland heb ik veel ervaring opgedaan in het groene werkveld. Zowel als projectleider en als beleidsmedewerker heb ik in het landelijk gebied, het stedelijk beheer en als ecoloog soortenbeleid een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving.  Dat stemt tevreden, maar er is nog veel te doen. Naast deze thema’s zijn er nieuwe thema’s die mijn belangstelling hebben zoals duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie.  Praktische en aansprekende resultaten hierin boeken zijn voor mij speerpunten waar ik mij graag voor inzet.

Bc. Wildlifemanagement, Lisa van Dijk

In onze omgeving komt er steeds meer focus voor het behoud van biodiversiteit. Hier in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Biodiversiteit is voor de mens cruciaal. Om er voor te zorgen dat ecosystemen goed functioneren dient er verscheidenheid van soorten te zijn. Deze ecosystemen en biodiversiteit zijn van groot belang voor onze voedselproductie, het reguleren van waterkwaliteit, bestuiving door bijen en natuurrecreatie. Wij als mens moeten er voor zorgen dat dit behouden blijft. In de natuur, in de stad en op het plattenland. Tijdens mijn studie wildlife management heb ik mijn interesse voor het beheer van wilde dierpopulaties, van bij tot neushoorn, en hun leefomgeving gecreëerd. Na vele stages en vrijwilligerswerk in het buitenland bij verschillende nationale parken ben ik mij gaan realiseren hoe trots we op Nederland mogen zijn en hoe belangrijk het is om juist in ons eigen land de natuur te behouden, te beschermen en te ontwikkelen. De bewustwording van mensen hierover is iets waar ik mij ook graag voor inzet. Ik ben erg gedreven om aan de slag te gaan met natuurbehoud en duurzaamheid. Deze passie combineer ik met mijn communicatieve vaardigheden om in ieder project tot concrete resultaten te komen.