BETROKKEN

DYNAMISCH

DUURZAAM

Over ons

Ing. Niek Witteveen

“Oprechtheid is de basis van vertrouwen. Vertrouwen is de drijfveer voor een prettige samenwerking en een stimulans om te komen tot het gewenste resultaat”

 Als onafhankelijk adviseur heb ik mij ontwikkeld tot een expert van de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ik bezit brede kennis en ervaring door mijn betrokkenheid bij en de ondersteuning van (semi-)overheden bij moeilijke vraagstukken. Mijn groene opleiding heeft daarvoor de basis gelegd. Door mijn werkzaamheden heb ik daarnaast ook veel kennis opgedaan van de overige facetten van de openbare ruimte, zoals civiele projecten of sport- en speelplaatsen. Door mijn ondernemende karakter heb ik bovendien bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld, dat van pas komt bij processen van besluitvorming. En omdat ik ‘out of the box’ durf te denken bied ik integrale oplossingen die bijdragen aan een positief resultaat en een mooie toekomst. Daarbij staat het doel altijd centraal.

Ing. Carolien Reynders

“Ik vind het belangrijk dat voorstellen en oplossingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Door beleid en praktijk bij elkaar te brengen ontstaat een beter resultaat. Dat geldt voor het opstellen van visies, beleidsplannen en beheerplannen, maar ook voor uitvoeringsplannen en bestekken”

Als groeningenieur heb ik ruim 30 jaar als zelfstandig adviseur voor gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven gewerkt. Daarmee heb ik een ruime expertise ontwikkeld op het gebied van groen in de breedste zin van het woord, van speelvoorziening tot landgoed en van bermbeheer tot begraafplaats. Directievoeren en toezichthouden op aanleg, beheer en onderhoudsprojecten heeft mij veel inzicht gegeven in de praktische kant van het vak. Op deze kennis kan ik vertrouwen, zowel in het beheer van stedelijk groen maar ook in de ontwikkeling van natuur en landschap. Ik werk graag projectmatig en streef naar een goede kwaliteit, ik ben oplossingsgericht, zorgvuldig en zoek naar creatieve oplossingen.

Ing. Ineke Wijnia

“Onderzoek doen is net als puzzelen. Elk onderzocht proces in het landschap, zowel natuurlijk als maatschappelijk, is een puzzelstukje van hoe het landschap in elkaar zit. Het mooiste is als al deze stukjes uit je onderzoek bij elkaar komen en je nieuwe inzichten en oplossingen krijgt”

Als net afgestudeerde Bos- en Natuurbeheerder kan ik duurzaam nadenken over de inrichting en beheer van natuur, zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Met kennis op eco(hydro)logisch, natuurtechnisch en boomtechnisch gebied ben ik in staat om integrale inrichtings- en beheerplannen op te stellen. Door mijn ervaringen in het buitenland heb ik deze kennis aangevuld met nieuwe inzichten en ideeën. Voor mij is het belangrijk dat projecten planmatig en kwalitatief goed uitgevoerd worden. ‘The difference is in the details’. Door gedetailleerd te werken en analytisch te denken, werk ik naar creatieve en haalbare oplossingen toe. Waarbij goed en gedegen onderzoek vooraf een voorwaarde is.

Bc. milieukunde, Rob Wiering

“Als generalist voel ik me op mijn plaats bij dit bureau. Door de verschillende achtergronden van mijn collega’s kom je gezamenlijk tot bijzondere oplossingen die anders niet tot stand waren gekomen”

Door mijn ervaring bij verschillende overheden en particuliere organisaties door heel Nederland heb ik veel ervaring opgedaan in het groene werkveld. Zowel als projectleider en als beleidsmedewerker heb ik in het landelijk gebied, het stedelijk beheer en als ecoloog soortenbeleid een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving.  Dat stemt tevreden, maar er is nog veel te doen. Naast deze thema’s zijn er nieuwe thema’s die mijn belangstelling hebben zoals duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie.  Praktische en aansprekende resultaten hierin boeken zijn voor mij speerpunten waar ik mij graag voor inzet.