BETROKKEN

DYNAMISCH

DUURZAAM

Over ons

Niek Witteveen

“Oprechtheid is de basis van vertrouwen. Vertrouwen is de drijfveer voor een prettige samenwerking en een stimulans om te komen tot het gewenste resultaat”

 Als onafhankelijk adviseur heb ik mij ontwikkeld tot een expert van de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ik bezit brede kennis en ervaring door mijn betrokkenheid bij en de ondersteuning van (semi-)overheden bij moeilijke vraagstukken. Mijn groene opleiding heeft daarvoor de basis gelegd. Door mijn werkzaamheden heb ik daarnaast ook veel kennis opgedaan van de overige facetten van de openbare ruimte, zoals civiele projecten of sport- en speelplaatsen. Door mijn ondernemende karakter heb ik bovendien bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld, dat van pas komt bij processen van besluitvorming. En omdat ik ‘out of the box’ durf te denken bied ik integrale oplossingen die bijdragen aan een positief resultaat en een mooie toekomst. Daarbij staat het doel altijd centraal.

Lisa van Dijk

Bedrijfsleider

In onze omgeving komt er steeds meer focus voor het behoud van biodiversiteit. Biodiversiteit is voor de mens cruciaal. Om er voor te zorgen dat ecosystemen goed functioneren dient er verscheidenheid van soorten te zijn. Deze ecosystemen en biodiversiteit zijn van groot belang voor onze voedselproductie, het reguleren van waterkwaliteit, bestuiving door bijen en natuurrecreatie. Wij als mens moeten er voor zorgen dat dit behouden blijft. In de natuur, in de stad en op het plattenland. De afgelopen jaren ben ik mij gaan realiseren hoe trots we op Nederland mogen zijn en hoe belangrijk het is om juist in ons eigen land de natuur te behouden, te beschermen en te ontwikkelen. De bewustwording van mensen hierover is iets waar ik mij ook graag voor inzet. Binnen Witteveen groenprojecten en advies begeleid ik het team om tot mooie producten en diensten te komen. Wanneer iedereen het naar zijn zin heeft heb ik het ook naar mijn zin! Ook ben ik over het algemeen de eerste contactpersoon voor opdrachtgevers. Ik hou ervan om samen met de opdrachtgever tot mooie innovatieve ideeën te komen.

Sven Nelis

Projectleider & Adviseur Groen

“Ecologie en non-ecologische belangen zijn niet zwart-wit; er zijn een heleboel groentinten die mogelijk zijn. Een goed afwegingskader, beleid en ontwerp staan aan de basis van een goed werkende symbiose. Denk in kansen, niet in onmogelijkheden. Daarnaast is het goed om te beseffen dat niet alles kan. Het draait om goed doordachte keuzes”

In Nederland beseffen we steeds meer dat ecologie een belangrijke rol speelt in een gezonde leefomgeving. Ecosysteemdiensten, natuurinclusieve landbouw, ecologisch groenbeheer; allemaal termen die steeds vaker de revue passeren. Maar hoe pas je dat toe op een bestaande situatie? Kunnen andere belangen als veiligheid, recreatie en economische activiteiten dan nog wel doorgaan? Tijdens en na mijn opleiding Bos- en Natuurbeheer (richting Natuur- en Landschapstechniek/Toegepaste Ecologie) heb ik ruime ervaring opgedaan met het inventariseren en analyseren van aanwezige natuurwaarden en (gebruiks-)actoren, om hier vervolgens een goed doordacht beleids-, beheer of inrichtingsplan voor te schrijven in opdracht van diverse instanties. Daarnaast ben ik als ecoloog betrokken bij het verzorgen van voortrajecten (quickscans, nader onderzoeken, ontheffingstrajecten) en het begeleiden van het uitvoeringstraject.