BETROKKEN

DYNAMISCH

DUURZAAM

Over ons

Ing. Niek Witteveen

“Oprechtheid is de basis van vertrouwen. Vertrouwen is de drijfveer voor een prettige samenwerking en een stimulans om te komen tot het gewenste resultaat”

 Als onafhankelijk adviseur heb ik mij ontwikkeld tot een expert van de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ik bezit brede kennis en ervaring door mijn betrokkenheid bij en de ondersteuning van (semi-)overheden bij moeilijke vraagstukken. Mijn groene opleiding heeft daarvoor de basis gelegd. Door mijn werkzaamheden heb ik daarnaast ook veel kennis opgedaan van de overige facetten van de openbare ruimte, zoals civiele projecten of sport- en speelplaatsen. Door mijn ondernemende karakter heb ik bovendien bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld, dat van pas komt bij processen van besluitvorming. En omdat ik ‘out of the box’ durf te denken bied ik integrale oplossingen die bijdragen aan een positief resultaat en een mooie toekomst. Daarbij staat het doel altijd centraal.

Ing. Carolien Reynders

“Ik vind het belangrijk dat voorstellen en oplossingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Door beleid en praktijk bij elkaar te brengen ontstaat een beter resultaat. Dat geldt voor het opstellen van visies, beleidsplannen en beheerplannen, maar ook voor uitvoeringsplannen en bestekken”

Als groeningenieur heb ik ruim 30 jaar als zelfstandig adviseur voor gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven gewerkt. Daarmee heb ik een ruime expertise ontwikkeld op het gebied van groen in de breedste zin van het woord, van speelvoorziening tot landgoed en van bermbeheer tot begraafplaats. Directievoeren en toezichthouden op aanleg, beheer en onderhoudsprojecten heeft mij veel inzicht gegeven in de praktische kant van het vak. Op deze kennis kan ik vertrouwen, zowel in het beheer van stedelijk groen maar ook in de ontwikkeling van natuur en landschap. Ik werk graag projectmatig en streef naar een goede kwaliteit, ik ben oplossingsgericht, zorgvuldig en zoek naar creatieve oplossingen.