Bermbeheerplan, Harlingen

 

De gemeente Harlingen beheert ongeveer 35 ha bermen met gras dat in principe tweemaal per jaar wordt gemaaid. Dit zijn hoofdzakelijk bermen in het buitengebied en langs in- en uitvalswegen van de stad. De afgelopen jaren zijn de bermen op meerdere locaties ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels. Wij hebben hiervoor een bermbeheerplan geschreven. Het uitgangspunt voor dit bermbeheerplan is om, voortbordurend op de in Harlingen opgedane ervaringen, voor de komende jaren een transparant en consistent bermbeheer vast te leggen dat streeft naar kruidenrijke bermen. Het plan geeft aan waar welk maaibeheer wordt uitgevoerd en waarom.

Tags: Beheerplan, Bermbeheerplan
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente HarlingenGemeente De Fryske MarrenGemeente Noardeast-FryslânGemeente Schagen
Bermbeheerplan Harlingen
Projecten Beheerplan